fbpx

HESTIA Ejendomme sælger ejendomsandele

Efter en længere ejerperiode har HESTIA Ejendomme pr. 1. december 2021 afhændet sine andele i en række investorselskaber, primært indeholdelde boligejendomme i Aarhus. Afhændelsen sker som et led i en transaktion, hvor eksisterende aktionærer overtager de udbudte aktieposter.

Afhændelsen giver mulighed for en styrkelse og videreudvikling af HESTIA Ejendommes forretningsområde vedrørende investering i egne ejendomme.

Fremtidige investeringer vil i lighed med tidligere fortrinsvist omfatte velbeliggende ældre boligejendomme, hvor der kan realiseres et renoveringspotentiale, men hvor projektering og udførelse af ombygningsarbejder m.v. i højere grad vil blive gennemført af egne medarbejdere.

Enkelte af disse ejendomme er allerede identificeret, og der er indgået bindende aftale om køb.

Herudover vil der kunne ske erhvervelse af nybyggeri og deltagelse i opførelsen af nye ejendomme.

Gennemførelsen af strategien er ligeledes en styrkelse af HESTIA Ejendommes øvrige forretningsområder vedrørende blandt andet ejendomsadministration, udlejning, drift og vedligeholdelse samt ejendomsudvikling af såvel egne ejendomme som ejendomme, ejet af fremmede investorer.