fbpx

HESTIA Ejendomme er en privatejet ejendomskoncern, som siden 1989 har investeret i velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme.

Igennem HESTIA Administration ApS udføres administrative, såvel som drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver vedrørende egne ejendomme og ejendomme, ejet af fremmede investorer.

Vores mål er at videreudvikle ejendomme med henblik på at skabe en varig værditilvækst, og på samme tid sikre velfungerende og attraktive lejemål, til gavn for vores lejere.

Hestia Ejendomme er organisatorisk opdelt i fire afdelinger og beskæftiger 64 medarbejdere, fordelt på 16 administrative medarbejdere og 48 medarbejdere, som primært er ansat i vores håndværkerafdeling.

Find os

Hestia Ejendomme er jeres total leverandør

HESTIA Ejendomme samarbejder med investorer, som efterspørger faglighed og kvalitet i arbejdet, og for hvem holdbarhed og økonomisk ansvarlighed i valg af strategi og løsning er grundlaget for samarbejdet. Vi forestår bl.a. administration og drift af egne ejendomme og ejendomme for investorer, der ønsker en samlet administrativ og driftsmæssig overvågning af deres investering.

Forretningsområder

Forretningsområdet omfatter identifikation af projekt, rådgivning i forbindelse med gennemførelse af købsproces, etablering af investorselskab, oplæg til finansieringsstrategi m.v. Målsætningen er at kunne tilbyde økonomisk bæredygtige investeringer i velbeliggende ejendomme med en høj vedligeholdelsesgrad og et fremtidigt udviklingspotentiale.

Forretningsområdet omfatter en række funktioner af betydning for såvel ejere som lejere, herunder udarbejdelse af ejendomsregnskaber, skatteopgørelser, opkrævning af husleje, kontakt til lejere og til offentlige myndigheder m.v. Der lægges vægt på en serviceorienteret og direkte dialog, således at dagligdagen forløber så problemfrit som muligt for alle parter.

Gennem fokus og rettidighed i udlejningsprocessen sikres, at lejligheder til stadighed er udlejede, og at ind- og udflyttende lejere oplever en smidig og serviceorienteret sagsgang. Målsætningen er at skabe trygge rammer for lejerne, såvel ved ind- som udflytning.

Ejendomsdrift og -vedligeholdelse omfatter egen viceværtfunktion og udførelse af løbende vedligeholdelsesarbejder på ejendomme og i de enkelte lejligheder. Vedligeholdelsesarbejder udføres så vidt muligt af egne håndværkere og efter en forud fastlagt vedligeholdelsesplan. Det er målsætningen, at ejendomme og lejligheder løbende vedligeholdes og fremstår som attraktive.

Renovering af ejendomme og lejligheder er en væsentlig forudsætning for til stadighed at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter og herigennem sikre en høj udlejningsgrad. Det tilstræbes at foretage gennemgribende renoveringer af ejendomme og lejligheder, hvor dette under hensyntagen til ejendommenes økonomi skønnes at være optimalt for såvel ejere som lejere.

Forretningsområdet er med til at sikre, at det økonomiske potentiale, der blev identificeret i forbindelse med ejendomserhvervelsen, realiseres på kort og lang sigt. Ambitionen er at sikre en stabil værditilvækst, samtidig med at der skabes gode og spændende rammer for lejerne.

Om HESTIA Ejendomme

HESTIA Ejendomme er en privatejet ejendomskoncern, som siden 1989 har investeret i velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme.

Igennem HESTIA Administration ApS udføres administrative, såvel som drifts- og vedligeholdelsesmæssige opgaver vedrørende egne ejendomme og ejendomme, ejet af fremmede investorer.

Vores mål er at videreudvikle ejendomme med henblik på at skabe en varig værditilvækst, og på samme tid sikre velfungerende og attraktive lejemål, til gavn for vores lejere. 

Find os

Hestia Ejendomme er jeres total leverandør

HESTIA Ejendomme samarbejder med investorer, som efterspørger faglighed og kvalitet i arbejdet, og for hvem holdbarhed og økonomisk ansvarlighed i valg af strategi og løsning er grundlaget for samarbejdet. Vi forestår bl.a. administration og drift af egne ejendomme og ejendomme for investorer, der ønsker en samlet administrativ og driftsmæssig overvågning af deres investering.

Forretningsområder

Forretningsområdet omfatter identifikation af projekt, rådgivning i forbindelse med gennemførelse af købsproces, etablering af investorselskab, oplæg til finansieringsstrategi m.v. Målsætningen er at kunne tilbyde økonomisk bæredygtige investeringer i velbeliggende ejendomme med en høj vedligeholdelsesgrad og et fremtidigt udviklingspotentiale.

Forretningsområdet omfatter en række funktioner af betydning for såvel ejere som lejere, herunder udarbejdelse af ejendomsregnskaber, skatteopgørelser, opkrævning af husleje, kontakt til lejere og til offentlige myndigheder m.v. Der lægges vægt på en serviceorienteret og direkte dialog, således at dagligdagen forløber så problemfrit som muligt for alle parter.

Gennem fokus og rettidighed i udlejningsprocessen sikres, at lejligheder til stadighed er udlejede, og at ind- og udflyttende lejere oplever en smidig og serviceorienteret sagsgang. Målsætningen er at skabe trygge rammer for lejerne, såvel ved ind- som udflytning.

Ejendomsdrift og -vedligeholdelse omfatter egen viceværtfunktion og udførelse af løbende vedligeholdelsesarbejder på ejendomme og i de enkelte lejligheder. Vedligeholdelsesarbejder udføres så vidt muligt af egne håndværkere og efter en forud fastlagt vedligeholdelsesplan. Det er målsætningen, at ejendomme og lejligheder løbende vedligeholdes og fremstår som attraktive.

Renovering af ejendomme og lejligheder er en væsentlig forudsætning for til stadighed at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter og herigennem sikre en høj udlejningsgrad. Det tilstræbes at foretage gennemgribende renoveringer af ejendomme og lejligheder, hvor dette under hensyntagen til ejendommenes økonomi skønnes at være optimalt for såvel ejere som lejere.

Forretningsområdet er med til at sikre, at det økonomiske potentiale, der blev identificeret i forbindelse med ejendomserhvervelsen, realiseres på kort og lang sigt. Ambitionen er at sikre en stabil værditilvækst, samtidig med at der skabes gode og spændende rammer for lejerne.

Jeg vil gerne informeres om nye lejemål

Jeg vil gerne informeres om nye lejemål