Udflytning

Den fraflyttende lejer skal fraflytte sit lejemål senest 2 uger før opsigelsesperioden udløber, så vi kan afholde flyttesyn og klarlægge istandsættelsesarbejderne.

Inden flyttesynet skal lejemålet samt eventuelle pulterrum ryddes helt, og lejemålet skal rengøres overalt. Rengøringen inkluderer afkalkning af badeværelse, herunder WC-skåle, fliser og bruser, rensning af afløb, rengøring eller udskiftning af filter i emhætte, pudsning af vinduer ind- og udvendigt, rengøring bagved og på siderne af komfur og i ovn samt rengøring af køle-/fryseskab, vandhaner m.v. Endvidere skal diverse filtre i opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler ligeledes rengøres, såfremt sådanne hvidevarer findes i lejemålet.

Når lejemålet er tomt og rengjort, afholdes der flyttesyn, hvor lejer og vores ejendomsinspektør deltager. Lejemålet gennemgås, og vores ejendomsinspektør udfylder en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder samt eventuelle skader/mangler noteres. Hvis lejer ved sin indflytning har indsendt en mangelliste til vores kontor, har vores ejendomsinspektør en kopi af denne med til flyttesynet. Mangellisten bruges sammen med lejekontrakten til at fastslå, hvilke istandsættelsesarbejder og evt. skader/mangler i lejemålet, lejer ikke hæfter for.

Det er vigtigt, at nye lejere overtager et fuldstændigt rengjort lejemål, og eventuelle mangler ved den gennemførte rengøring vil derfor blive pålignet den fraflyttende lejer.

Alle nøgler, som lejer har modtaget ved sin indflytning, samt eventuelle nøgler til udskiftede/monterede låse skal afleveres ved flyttesynet, så vi herefter kan igangsætte istandsættelsen af lejemålet.

Ved fraflytning skal lejer huske, at:

  • aftale flyttesyn til afholdelse senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Flyttesyn afholdes på hverdage fortrinsvis i tidsrummet 8.00-14.00.
  • meddele el-aflæsning til det lokale elselskab
  • meddele ny adresse til vores kontor