Storskrald

Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere eller afleveres i de specialindrettede affaldsøer i de tilknyttede kommunale fortovsarealer.

Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning.

Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård eller fortovsarealer.

Flere kommuner tilbyder afhentning af affald under de kommunale storskraldsordninger. Lejer skal i hvert enkelt tilfælde kontakte kommunen. Der henvises til de kommunale hjemmesider for en orientering om ordningerne, eksempelvis

For Aarhus Kommune Klik her
For Randers Kommune Klik her
For Københavns Kommune Klik her

Vi henstiller til vores beboere, at beboerne benytter de kommunale storskraldsordninger.