Opsigelse

Ønsker en lejer at fraflytte sit lejemål, kan opsigelse af lejemålet ske med 3 måneders varsel. Opsigelsen skal være skriftlig og fremsættes til vores kontor senest den sidste dag i en måned.

Ønsker en lejer at fraflytte lejemålet med et kortere opsigelsesvarsel end 3 måneder, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet til den ønskede dato. Lejer skal dog være opmærksom på, at der altid hæftes for husleje, a conto varme m.v. i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes at genudleje lejemålet før tiden.

Opsagte lejemål annonceres til udlejning her på hjemmesiden samt på boligportal.dk. Eventuelt annonceres ledige lejligheder ved opslag i lokale dagblade.

For at genudlejning kan ske, skal interesserede nye lejere kunne få adgang til lejemålet. Ifølge Lejeloven skal den udflyttende lejer give adgang mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for besigtigelse. Oftest foregår det ved, at vi oplyser den udflyttende lejers telefonnummer eller mailadresse til interesserede nye lejere, som herefter selv kontakter den udflyttende lejer for at aftale et nærmere tidspunkt for fremvisning af lejemålet.