Kontakt til administrator

Et velfungerende lejeforløb sikres bedst ved en åben og serviceorienteret dialog med vores lejere. Her på hjemmesiden kan vores lejere orientere sig om særlige forhold af relevans for lejeforholdet.

Vores medarbejdere står til rådighed for besvarelse af eventuelle uddybende spørgsmål m.v.

Er uheldet ude, og der opstår uopsættelige problemer uden for vores normale arbejdstid, kan henvendelse ske til en af vores lokale samarbejdspartnere. Oplysning herom fremgår af opslag i de enkelte ejendomme.