Indflytning

Når det er blevet tid til indflytning, foregår nøgleudlevering fra vores kontor i Randers.

Lejemålet overtages altid i rengjort stand, ligesom udvendige døre har forsvarlige låse med tilhørende nøgler.

Medmindre andet er aftalt i lejekontrakten, overtages lejemålet nymalet overalt i hvide farver herunder vægge, lofter, gerigter, karme, vinduer, døre og radiatorer, og gulvene fremstår nyslebne og nylakerede/nybehandlede.

Lejemålet overtages på overtagelsesdagen kl. 12.00.

Såfremt der forefindes fejl og mangler ved lejemålet efter indflytning, skal lejer senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse skriftligt meddele hvilke fejl, skader eller mangler, der er konstateret.

Væsentlige fejl og mangler i lejemålet afhjælpes oftest inden for kort tid. Eventuelle bemærkninger om mindre mangler og kosmetiske fejl opbevares sammen med lejekontrakten, således at lejer ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.