Husorden

Det påhviler udlejer at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Reglerne herfor er nedskrevet i en husorden, som udleveres sammen med lejekontrakten.

Lejer og lejers husstand skal følge disse regler og andre rimelige påbud til sikring af en god husorden og en forsvarlig brug af det lejede.

Besøgende hos lejer er endvidere omfattet af ejendommens husorden.

Se ejendommens husorden Klik her