Husdyr

For alle vores lejemål gælder, at det ikke er tilladt at holde husdyr.

Husdyr er dog en almindelig del af mange lejeres liv, og der kan som følge heraf gives tilladelse til at holde bestemte mindre husdyr, hvis tilstedeværelse ikke skønnes at være til gene for ejendommenes øvrige lejere.

Tilladelse gives efter henvendelse til vores kontor og vil i så fald blive tilføjet som et tillæg til lejekontrakten.