Forbrugsregnskaber

Hver måned opkræves et á conto varmebidrag sammen med huslejen til dækning af lejers andel af ejendommens udgifter til opvarmning. For flere ejendommes vedkommende gælder dette ligeledes for såvidt angår ejendommens udgifter til vand.

Én gang årligt opgøres forbruget i et forbrugsregnskab, hvor udgiften modregnes i det indbetalte á conto beløb. Regnskabsperioden fremgår af lejekontrakten.

Forbrugsregnskaberne sendes ud til alle lejere 3-4 måneder efter varmeregnskabets afslutning. Efterbetalings-/tilbagebetalingsbeløb opkræves/modregnes oftest automatisk over/i huslejen via PBS.

Forbrugsregnskaberne sendes tillige ud til fraflyttede lejere, hvorfor det er vigtigt for fraflyttede lejere at meddele eventuelle adresseændringer siden flyttesynet.