Flytteafregning

Den endelige flytteafregning vil fraflyttende lejer få tilsendt ca. 6-8 uger efter opsigelsesperiodens udløb, såfremt vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne.

I flytteafregningen modregner vi eventuelt skyldig husleje og udgifter til istandsættelse/mangeludbedring i det indbetalte depositum og forudbetalt leje. Derudover tilbageholder vi et skønnet beløb, som skal dække eventuelle efterbetalinger af varme og eventuelt vand, indtil det endelige varme-/vandregnskab foreligger.