fbpx

Indeklima

En af de største gener ved høj luftfugtighed er dårligt indeklima og forekomsten af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en del af naturen, og mennesker bliver udsat for dem både inde og ude. De kan vokse overalt i bygninger, når der er tilgængelige organiske materialer, og hvis fugtigheden er høj. Jo mere organisk materiale, støv og snavs, der er i en fugtig bygning, jo bedre trives skimmelsvampene og jo dårligere er bygningens indeklima.

Fugt påvirker luftens kvalitet og forstærker effekten af flere fremmedstoffer i luften. Et fugtigt indeklima øger risikoen for skimmelsvampe, men husstøvmider kan også være et problem.

Luft indeholder fugt i form af vanddamp, hvilket kan være medvirkende til et dårligt indeklima. Hvor meget fugt, der er i luften i en lejlighed, hænger blandt andet sammen med, hvor meget fugt der bliver dannet fra de mennesker, der opholder sig indendørs, og den adfærd, der udøves, for eksempel ved tørring af tøj, udluftning ved badning m.v. En høj luftfugtighed kan også skyldes fejl i konstruktionen eller dårlig vedligeholdelse.

Du kan måle den relative luftfugtighed med et hygrometer. Men da man sjældent har et hygrometer ved hånden, findes der også en række ting, du kan være opmærksom på:

Store rammer af dug på indersiden af termoruder eller dobbeltruder, når det er koldt udenfor
Fugtskjolder på lofter og/eller vægge
Tapet der bulner og løsner sig fra væggen
Skuffer og døre binder

Luftfugtigheden sænkes ved at lufte ud med gennemtræk 2-3 gange om dagen – så der kommer frisk luft ind i boligen. Det hjælper også at varme op til ca. 20 grader C i alle rum og mindske aktiviteter, der afgiver fugt. Luft også ud i regnvejr.