Udskiftning af tag

På Fabersvej 54 og Vester Allé 2 i Randers er vi nu i fuld gang med det planlagte arbejde med renovering af tag. Arbejdet startede op i uge 21 og går fremad efter planen. Arbejdet består af udskiftning af tag, tagrender samt efterisolering af tagkonstruktionen, gennemgang af murværk og altaner.